Zastupitelstvo: 2016 » 2016-06-09 ZM 5N » Dle bodůStáhnout najednou

20. Návrh správní rady_dotace Fondu rozvoje spolupráce.pdf Velikost: 555.17 KB
21. MŠ DOMINO s.r.o. návrh úpravy smlouvního vztahu.pdf Velikost: 5.54 MB
22. Darovací smlouva_IQLANDIA, o.p.s., Liberec.pdf Velikost: 2.7 MB
23. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - ul. Uralská.pdf Velikost: 321.94 KB
24. návrh zadání 75. změny ÚPML.pdf Velikost: 1.73 MB
25. Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2016.pdf Velikost: 8.21 MB
26. Schválení návrhu správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML (2).pdf Velikost: 5.18 MB
27. Změna ZL MŠ Čtyřlístek, Liberec.pdf.pdf Velikost: 236.72 KB
28. Změna ZL ZŠ a MŠ Barvířská, Liberec.pdf.pdf Velikost: 236.77 KB
29. Poskytnutí dotace a uzavření smlouvy ČČK Liberec.pdf1.pdf Velikost: 1.17 MB
31. Poskytnutí dotace na protidrog. služ. Advaita, z.ú..pdf1.pdf Velikost: 3.35 MB
32. Poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskyt. soc. služeb na rok 2016.pdf1.pdf Velikost: 310.67 KB
33. Návrh SR FV na přidělení dotací z Dílčího fondu.pdf Velikost: 6.91 MB
34. Návrh SR FZP na přidělení dotací z Dílčího fondu.pdf Velikost: 4.85 MB
35. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na nákup knihovního fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2016.pdf Velikost: 1.75 MB
36. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na provoz šesti poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2016.pdf Velikost: 1.76 MB
37. Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Sportovního fondu pro 1. a 2. kolo roku 2016.pdf Velikost: 8.08 MB
38. Návrh správní rady na přidělní dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fodnu SML pro 1. kolo roku 2016.pdf Velikost: 1.43 MB
39. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. ZM konaného 28.4.2016.pdf Velikost: 8.74 MB