Zastupitelstvo: 2016 » 2016-05-26 ZM 5 » Dle bodůStáhnout najednou

03. Majetkoprávní operace – MO Liberec - Vratislavice nad Nisou.pdf Velikost: 708,68 KB
04. MO - záměr prodej pozemků.pdf Velikost: 35,69 MB
05. MO - směna pozemků.pdf Velikost: 33,28 MB
06. MO - budoucí prodej pozemku.pdf Velikost: 6,89 MB
07. MO - záměr výkupu pozemku.pdf Velikost: 1,26 MB
08. MO - záměr nabytí pozemku formou bezúplatného převodu.pdf Velikost: 1,04 MB
09. MO - nabytí nemovitoti od ČR-ÚZSVM.pdf Velikost: 1,41 MB
10. Prodej podílů poz.ve spoluvl.SML.pdf Velikost: 3,55 MB
11. Upravené znění Smlouvy DC Sluníčko a DDM Větrník.pdf Velikost: 23,27 MB
12. Dar pro LK-DC Sluníčko a přijetí daru od LK-Větrník.pdf Velikost: 13,27 MB
13. Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. ČSAD Liberec, a. s..pdf Velikost: 587,8 KB
14. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti KNL.pdf Velikost: 439,26 KB
14a. Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. SVS.pdf Velikost: 2,29 MB
15. Obecně závazná vyhláška SML, o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území SML.pdf Velikost: 124,26 KB
16. přijetí dotace na hasiče z GŘ HZS.pdf Velikost: 2,44 MB
17. Prijeti_dotace-5.zmena_KOMPLETNI.pdf Velikost: 2,23 MB
17a. Změna emisních podmínek sběrného komunálního dluhopisu ISIN CZ0001500102 emi-tovaného městem Liberec dne 16. 7. 2010.pdf Velikost: 963,61 KB
18. Bezúplatný převod pozemků od SPÚ.pdf Velikost: 4,43 MB
19. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Rochlice.pdf Velikost: 583,11 KB
20. Návrh správní rady_dotace Fondu rozvoje spolupráce.pdf Velikost: 403,67 KB
21. MŠ DOMINO s.r.o. návrh úpravy smlouvního vztahu.pdf Velikost: 5,54 MB
22. Darovací smlouva_IQLANDIA, o.p.s., Liberec.pdf Velikost: 2,7 MB
23. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - ul. Uralská.pdf Velikost: 321,94 KB
24. návrh zadání 75. změny ÚPML.pdf Velikost: 1,73 MB
25. Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2016.pdf Velikost: 8,21 MB
26. Schválení návrhu správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 5,18 MB
27. Změna ZL MŠ Čtyřlístek, Liberec.pdf.pdf Velikost: 236,72 KB
28. Změna ZL ZŠ a MŠ Barvířská, Liberec.pdf.pdf Velikost: 236,77 KB
29. Poskytnutí dotace a uzavření smlouvy ČČK Liberec.pdf1.pdf Velikost: 1,17 MB
30. Poskytnutí dotace na protidrog. služby Most k naději, z.s..pdf.pdf Velikost: 3,31 MB
31. Poskytnutí dotace na protidrog. služ. Advaita, z.ú..pdf1.pdf Velikost: 3,35 MB
32. Poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskyt. soc. služeb na rok 2016.pdf1.pdf Velikost: 310,67 KB
33. Návrh SR FV na přidělení dotací z Dílčího fondu.pdf Velikost: 4,3 MB
34. Návrh SR FZP na přidělení dotací z Dílčího fondu.pdf Velikost: 4,9 MB
35. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na nákup knihovního fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2016.pdf Velikost: 1,75 MB
36. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na provoz šesti poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2016.pdf Velikost: 1,76 MB
37. Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro 1. a 2. kolo roku 2016.pdf Velikost: 8,08 MB
38. Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro 1. kolo roku 2016.pdf Velikost: 13,16 MB
39. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. ZM konaného 28.4.2016.pdf Velikost: 8,7 MB
I. Informace - Informace o naplňování rozpočtu a činnosti OE_leden a březen 2016.pdf Velikost: 124,56 KB
II. Informace - Rozpočtové opatření č. 2A) statutárního města Liberec r. 2016 - zapojení dotací.pdf Velikost: 209,53 KB
III. Informace - O provedených změnách - přesunech v rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016 schválených vedoucím odboru ekonomiky.pdf Velikost: 94,21 KB
IV. Informace - Plnění usnesení rady města za měsíc duben roku 2016.pdf Velikost: 231,51 KB