Zastupitelstvo: 2016 » 2016-04-28 ZM 4 » Dle bodůStáhnout najednou

03. MO - záměr prodeje pozemků.pdf Velikost: 20,88 MB
04. MO - záměr výkupu pozemků.pdf Velikost: 9,83 MB
05. MO - prodej pozemků.pdf Velikost: 15,48 MB
06. MO - výkup pozemku.pdf Velikost: 7,66 MB
07. Nabytí majetku v rámci pozůstalostního řízení.pdf Velikost: 3,48 MB
08. Mestske_stromy_v_extremnim_prostredi.pdf Velikost: 2,57 MB
09. Aktualizace indikativního seznamu IPRM 3.pdf Velikost: 20 MB
10. MO -beúplatné nabytí pozemků od SPÚ.pdf Velikost: 753,83 KB
11. Schvaleni_Dohody_o_spolupraci_na_projektu_Kolem_kolem_JIzerek.pdf Velikost: 1,29 MB
11a. Smlouva o poskytnutí dotace v rámci projektu 4 města zachraňují přes hranice.pdf Velikost: 2,94 MB
11b. zrušení dluhopisové zástavy.pdf Velikost: 2,22 MB
12. žádost MŠ DOMINO s.r.o. o úpravu smlouvy.pdf Velikost: 3,44 MB
12a. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s.r.o.pdf Velikost: 1,36 MB
13. Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. DPMLJ, a. s..pdf Velikost: 364,3 KB
14. Úmysl SML uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby s DPMLJ, a.s..pdf Velikost: 1,87 MB
15. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 8120124-Hybešova ulice.pdf Velikost: 2,5 MB
16. Plánovací smlouva_Rezidenční výstavba_Františkov.pdf Velikost: 536,96 KB
17. Smlouva o vzájemném převodu činností, majetku DDm Větrník a DS Sluníčko.pdf Velikost: 23,23 MB
18. Zrušení p.o. DS Sluníčko.pdf Velikost: 43,95 KB
19. Zřízení DDM Větrník Liberec.pdf Velikost: 108,65 KB
20. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na realizaci Veletrhu dětské knihy v Libereci v roce 2016.pdf Velikost: 694,18 KB
21. Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa - Rytíř Roland. pdf.pdf Velikost: 294,29 KB
22. Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa - Liberec Žitava zapomenuté památky.pdf Velikost: 2,89 MB
23. Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí roku 2016.pdf Velikost: 227,97 KB
24. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 3. ZM 2016.pdf Velikost: 1,46 MB
I. Informace - Plnění usnesení rady města za měsíc březen roku 2016.pdf Velikost: 283,15 KB
II. Informace Bazén Liberec.pdf Velikost: 148,03 KB
III. informace o činnosti KV za I. Q. 2016.pdf Velikost: 28,16 KB
IV. informace časový plán a plnění kontrolní činnosti.pdf Velikost: 60,71 KB