Zastupitelstvo: 2016 » 2016-02-25 ZM 2 » Dle bodůStáhnout najednou

03. Návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2016 – 2020.pdf Velikost: 322.01 KB
04. Dodatek ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a.s..pdf Velikost: 52.47 MB
05. Prodej pozemků Lib.kraji.pdf Velikost: 5.96 MB
06. MO - záměr prodeje pozemků.pdf Velikost: 22.84 MB
07. MO-směna pozemků.pdf Velikost: 23.77 MB
08. MO - záměr směny -prodeje pozemků.pdf Velikost: 5.46 MB
09. MO - záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM_ul. Čechova.pdf Velikost: 1.29 MB
10. Nevyužití předk.práva_garáž na p.p.č.4158_8,k.ú.Lbc.pdf Velikost: 3.65 MB
10a Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. Teplárna Liberec, a. s..pdf Velikost: 353.56 KB
10b. Rezignace členky KV Ing. Vinklátové a volba nového člena.pdf Velikost: 629.31 KB
11. Žádost o připojení - Vlajka pro Tibet ZM.pdf Velikost: 870.56 KB
12. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dotaci_Volnočasové plochy.pdf Velikost: 7.39 MB
13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - chodník Kunratická.pdf Velikost: 442.7 KB
14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebností - Bezbariérová trasa Husova - Zvolenská.pdf Velikost: 226.74 KB
15. Dohoda o narovnání mezi SML a BD Vlnařská.pdf Velikost: 7.02 MB
16. Pravidla pro poskytování dotací.pdf Velikost: 515.19 KB
17. Záměr vzájemného převodu DDM Větrník a DS Sluníčko.pdf Velikost: 10.98 MB
18. Veř. smlouva Vápenka.pdf Velikost: 360.07 KB
19. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SML JIZERSKÉ, o.p.s..pdf Velikost: 914.17 KB
20. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. ZM 2016.pdf Velikost: 6.78 MB
I. - Informace - Strategické podklady pro investiční a dotační politiku statutárního města Liberec.pdf Velikost: 1.18 MB
II. Nevyčerpané prostředky - SPO vratka dotace.pdf Velikost: 1.93 MB
III. Informace - Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2016.pdf Velikost: 211.16 KB