Zastupitelstvo: 2016 » 2016-02-25 ZM 2 » Dle bodůStáhnout najednou

03. Návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2016 – 2020.pdf Velikost: 322,01 KB
04. Dodatek ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a.s..pdf Velikost: 52,47 MB
05. Prodej pozemků Lib.kraji.pdf Velikost: 5,96 MB
06. MO - záměr prodeje pozemků.pdf Velikost: 22,84 MB
07. MO-směna pozemků.pdf Velikost: 23,77 MB
08. MO - záměr směny -prodeje pozemků.pdf Velikost: 5,46 MB
09. MO - záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM_ul. Čechova.pdf Velikost: 1,29 MB
10. Nevyužití předk.práva_garáž na p.p.č.4158_8,k.ú.Lbc.pdf Velikost: 3,65 MB
10a Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. Teplárna Liberec, a. s..pdf Velikost: 353,56 KB
10b. Rezignace členky KV Ing. Vinklátové a volba nového člena.pdf Velikost: 629,31 KB
11. Žádost o připojení - Vlajka pro Tibet ZM.pdf Velikost: 870,56 KB
12. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dotaci_Volnočasové plochy.pdf Velikost: 7,39 MB
13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - chodník Kunratická.pdf Velikost: 442,7 KB
14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebností - Bezbariérová trasa Husova - Zvolenská.pdf Velikost: 226,74 KB
15. Dohoda o narovnání mezi SML a BD Vlnařská.pdf Velikost: 7,02 MB
16. Pravidla pro poskytování dotací.pdf Velikost: 515,19 KB
17. Záměr vzájemného převodu DDM Větrník a DS Sluníčko.pdf Velikost: 10,98 MB
18. Veř. smlouva Vápenka.pdf Velikost: 360,07 KB
19. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SML JIZERSKÉ, o.p.s..pdf Velikost: 914,17 KB
20. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. ZM 2016.pdf Velikost: 6,78 MB
I. - Informace - Strategické podklady pro investiční a dotační politiku statutárního města Liberec.pdf Velikost: 1,18 MB
II. Nevyčerpané prostředky - SPO vratka dotace.pdf Velikost: 1,93 MB
III. Informace - Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2016.pdf Velikost: 211,16 KB