Zastupitelstvo: 2016 » 2016-01-28 ZM 1 » Dle bodůStáhnout najednou

03. Plán prevence kriminality 2016 - 2018.pdf Velikost: 2,06 MB
04. MO - prodej pozemku.pdf Velikost: 3,54 MB
05. MO - záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM_ul. Čechova.pdf Velikost: 1,63 MB
06. MO - záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM_Staré Pavlovice.pdf Velikost: 2,18 MB
07. MO - záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM-St.Harcov.pdf Velikost: 1,65 MB
08. MO - záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM_Františkov.pdf Velikost: 4,82 MB
09. Plán kontrolní činnosti KV v roce 2016.pdf Velikost: 120,57 KB
10. Zápis z kontroly KV č. 2 - VZ.pdf Velikost: 14,75 MB
11. Prijeti_dotace-zmena.pdf Velikost: 1,38 MB
12. Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného programu dle nabídek ČS a. s. a KB a. s. v celkové výši dle variant.pdf Velikost: 9,95 MB
13. Zřízení Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 810,18 KB
14. Pravidla pro poskytování dotací z dílčích fondů Dotačního fondu SML a správní rady dílčích fondů Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 1,73 MB
15. Vyhlášení programů.pdf Velikost: 3,52 MB
16. Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - prosinec 2015.pdf Velikost: 393,92 KB
17. Rezignace člena finančního výboru Dipl. Kfm. Lukáše Vorla a volba nového člena Ing. Petra Lajtkepa.pdf Velikost: 511,46 KB
18. IPRÚ.pdf Velikost: 6,41 MB
19. Schválení Dodatku č. 8 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci.pdf Velikost: 34,86 MB
20. Schválení Dodatku č. 11 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“.pdf Velikost: 17,44 MB
21. Pakt starostů a primátorů.pdf Velikost: 352,98 KB
22. Schválení podání dotační žádosti projektu Revitalizace fotbalového stadionu Vesec.pdf Velikost: 2,22 MB
23. Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí roku 2015.pdf Velikost: 385,13 KB
24. Vyřízení dotazů z 10. a 11. ZM 2015.pdf Velikost: 4,14 MB
I. Informace - Rozpočtové opatření č. 9A) statutárního města Liberec r. 2015 - zapojení dotací.pdf Velikost: 205,47 KB
II. Informace - Rozpočtové opatření č. 9B) statutárního města Liberec r. 2015 - zapojení dotací.pdf Velikost: 207,98 KB
III. Informace - O provedených změnách - přesunech v rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015 schválených vedoucím odboru ekonomiky.pdf Velikost: 95,02 KB
IV. Areál_LVT.pdf Velikost: 4,71 MB
IX. Informace - Odpověď na dotaz Zařazení návrhu přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání.pdf Velikost: 286,45 KB
V. Informace_o činnosti KV ve 2. pololetí 2015.pdf Velikost: 80,21 KB
VI. Informace_časový plán činnosti KV 2016.pdf Velikost: 77,58 KB
VII. Informace - Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec roku 2015.pdf Velikost: 463,94 KB
VIII. Informace o činnosti výboru pro vzděl. za 2. pol. r.2015.pdf Velikost: 37,2 KB