Rada: 2018 » 2018-03-20 RM 6 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až únor 2018.pdf Velikost: 614.16 KB
003 Návrh rozpočtového opatření č. 3A) dotace SML na rok 2018 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 997 KB
004 Návrh rozpočtového opatření č. 3B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1.44 MB
005 Schválení návrhů rozpočtu na rok 2018 - MŠ.pdf Velikost: 45.88 MB
006 Schválení návrhů rozpočtu na rok 2018 - ZŠ- ZUŠ a DDM Větrník.pdf Velikost: 45.83 MB
007 Schválení návrhů rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2018 (kulturní- sociální a Městské lesy Liberec- p. o.).pdf Velikost: 13.14 MB
008 Pravidla pro finanční vypořádání činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec na rok 2018.pdf Velikost: 666.14 KB
009 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí revolvingového úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministe.pdf Velikost: 6.18 MB
010 Inventarizační zpráva roku 2017.pdf Velikost: 2.01 MB
011 Majetkoprávní operace - prodeje pozemků.pdf Velikost: 1.69 MB
012 Majetkoprávní operace - výkup pozemku - k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 3.6 MB
013 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 6.04 MB
014 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 2.09 MB
015 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku - k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 723.94 KB
016 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků - k. ú. Pilínkov.pdf Velikost: 1.01 MB
017 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Liberec.pdf Velikost: 978.47 KB
018 Majetkoprávní operace - změna usnesení - výkup pozemků k. ú. Liberec.pdf Velikost: 6.97 MB
019 Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemků ul. Křížanská- k. ú. Horní Suchá u Liberce .pdf Velikost: 6.93 MB
020 Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - Ministerstva financí.pdf Velikost: 2.55 MB
021 Majetkoprávní operace - prodloužení doby platnosti nájemní smlouvy.pdf Velikost: 1.37 MB
022 Majetkoprávní operace - ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor - garáž.pdf Velikost: 643.27 KB
023 Majetkoprávní operace - pacht pozemku .pdf Velikost: 1.07 MB
024 Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku.pdf Velikost: 752.11 KB
025 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků .pdf Velikost: 1.03 MB
026 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 2.35 MB
027 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 2.28 MB
028 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - AOPK ČR.pdf Velikost: 1.46 MB
029 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání VZ statutárním městem Liberec - nákup varných kotlů.pdf Velikost: 1.55 MB
030 Vypsání výběrového řízení na modernizaci sportovní podlahy ZŠ Dobiášova.pdf Velikost: 1.18 MB
031 Zrušení zadávacího řízení na zakázku -Stavební úpravy sociálních zařízení Česká 617-.pdf Velikost: 594.75 KB
032 Zrušení zadávacího řízení na zakázku -Stavební úpravy sociálních zařízení Nad Sokolovnou 616-.pdf Velikost: 593.24 KB
033 Zrušení usnesení RM č. 210-2018 Schválení výsledku zadávacího řízení.pdf Velikost: 558.15 KB
034 Návrh správní rady Fondu vzdělávání na přidělení dotací z dílčího Dotačního fondu SML pro rok 2018.pdf Velikost: 1.05 MB
035 Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML pro rok 2018.pdf Velikost: 3.39 MB
036 Smlouvy o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby pro příspěvkové organizace SML v oblasti kultury- zdravotních a soci.pdf Velikost: 7.18 MB
037 Poskytnutí dotace neziskové organizaci Centrum Protěž- z. ú. .pdf Velikost: 1.38 MB
038 Poskytnutí individuální dotace pro Centrum LIRA- z. ú. na provozní náklady na rok 2018 .pdf Velikost: 2.29 MB
039 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 371.37 KB
040 Přidělení náhradních bytů ve vlastnictví SML - projekt sociálního bydlení.pdf Velikost: 349.07 KB
041 Souhlas se zapojením škol a školských zařízení zřizovaných SML do projektu financovaného z Operačního programu Výzkum- vývoj a vzdělávání.pdf Velikost: 1.95 MB
042 Návrhy platů ředitelů základních a mateřských škol .pdf Velikost: 371.41 KB
043 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele-ředitelky Mateřské školy -Sluníčko-- Liberec- Bezová 274-1- příspěvkové organizace.pdf Velikost: 506.65 KB
044 Přijetí dotace na podporu a zahájení realizace projektu -Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice-.pdf Velikost: 22.99 MB
045 Vypsání ZŘ na dodavatele elektromobilů v rámci projektu -Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG-.pdf Velikost: 379.68 KB
046 Vypsání ZŘ na dodavatele automobilu s pohonem CNG v rámci projektu -Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG-.pdf Velikost: 376.14 KB
047 Schválení participantů jednání v Hengelo a kongresu ICRE 2018 v Hoogeveen (RetaiLink).pdf Velikost: 1.93 MB
048 Plán zlepšování MA21 na rok 2018.pdf Velikost: 3.31 MB
049 Realizace II. etapy výměny oken budovy historické radnice v I. NP v celkovém počtu 12 kusů - podání žádosti o dotaci.pdf Velikost: 7.38 MB
051 Přijetí dokumentu -Akční plán udržitelné energetiky a klimatu-.pdf Velikost: 4.35 MB
051-01 Schválení dalšího postupu k ukončenému projektu -Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina-.pdf Velikost: 2.75 MB
051-02 Opakované vypsání zadávacího řízení na hasičský dopravní automobil k projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 394.9 KB
051-03 Schválení Dodatku č.1 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ - Navýšení kapacit MŠ Beruška .pdf Velikost: 4.9 MB
052 Pořízení 96. změny územního plánu města Liberec zrychleným postupem.pdf Velikost: 1.01 MB
053 Výjimka ze stavební uzávěry - chráněné bydlení Tulipan.pdf Velikost: 1.64 MB
054 Výjimka ze stavební uzávěry - Hotel Pytloun Doubí.pdf Velikost: 20.98 MB
055 Obtokový náhon u přehrady Harcov - kvalifikovaný odhad cen a varianty postupu.pdf Velikost: 8.11 MB
056 Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2018.pdf Velikost: 10.99 MB
057 Štěpkování a prodej dřevní hmoty ve vlastnictví statutárního města Liberec.pdf Velikost: 586.3 KB
058 Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML pro rok 2018.pdf Velikost: 2.15 MB
059 Schválení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na akci -Pravidelné a nepravidelné úklidy komunálního odpadu na území města Liberec-.pdf Velikost: 1.58 MB
060 Darovací smlouva - výstavba komunikace a inženýrských sítí v ulicích U Internátu a Holubinková.pdf Velikost: 7.24 MB
061 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 501.36 KB
062 Operační plán letního čištění města pro rok 2018.pdf Velikost: 2.28 MB
063 Dodatek č. 43 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby.pdf Velikost: 897.69 KB
064 Dodatek č. 44 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby.pdf Velikost: 553.78 KB
065 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na opravu střechy Krematoria.pdf Velikost: 19.14 MB
066 Schválení smlouvy o pronájmu pozemku p. č. 1155-3- k. ú. Dlouhý Most - RASAV.pdf Velikost: 837.93 KB
067 Úprava všeobecných podmínek pro vydávání parkovacích karet.pdf Velikost: 796.24 KB
068 Změna a vydání nařízení a ceníku za stání vozidel 2018.pdf Velikost: 923.4 KB
069 Celoplošná oprava části chodníku Ježkova nad objektem GUSTO- Rochlice.pdf Velikost: 7.81 MB
070 Schválení záměru na rozšíření dopravní obslužnosti ve Stráži nad Nisou.pdf Velikost: 509.24 KB
071 Návrh nové metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na tramvajovou linku č. 11.pdf Velikost: 2.19 MB
072 Revokace části usnesení č. 1239-2017.pdf Velikost: 639.08 KB
073 Zajištění dopravní obslužnosti na území statutárního města Liberec od 1. 1. 2019.pdf Velikost: 938.48 KB
074 Návrh metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na MHD Liberec.pdf Velikost: 1.94 MB
075 Financování společnosti DPMLJ- a. s. v roce 2018.pdf Velikost: 623.47 KB
076 Rekreační a sportovní areál Vesec.pdf Velikost: 1.3 MB
077 Vyjádření ke konkretizaci investičního a provozního financování tramvajové linky č. 11 .pdf Velikost: 3.21 MB
077-01 Schválení výsledku ZŘ „Zvýšení bezp. dopravy - komunikace Dr. Milady Horákové“.pdf Velikost: 1.42 MB
077-02 Smlouva o poskytování služeb - Tulipan - RASAV.pdf Velikost: 1.64 MB
077-03 Plánovací smlouva - Nový Perštýn.pdf Velikost: 12.11 MB
077-04 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na opravu lávky pod úřadem práce.pdf Velikost: 1.35 MB
079 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na akci Muzejní noc pod Ještědem 2018.pdf Velikost: 1.19 MB
080 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro Technické muzeum Liberec .pdf Velikost: 1.53 MB
081 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt Majáles 2018.pdf Velikost: 6.52 MB
082 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec - Severočeské muzeum v Liberci- příspěvková organizace.pdf Velikost: 5.3 MB
082-01 Úhrada zasněžování běžeckého areálu ve Vesci v sezóně 2017-2018.pdf Velikost: 2.21 MB
083 Záměr změny stanov společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou.pdf Velikost: 893.51 KB
084-01 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti FCC Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 1.33 MB
085 Plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2018.pdf Velikost: 900.18 KB
086 Hodnocení 0-1 ZM - 1. 2. 2018.pdf Velikost: 981.29 KB
087 Hodnocení 2. ZM - 22. 2. 2018.pdf Velikost: 1019.98 KB
088 Organizační zajištění 3. ZM - 29. 3. 2018.pdf Velikost: 362.65 KB
201 Informace o podání žádosti o dotační podporu na akci -Revitalizace vybraných porostů Městských lesů Liberec-.pdf Velikost: 408.04 KB
202 Hydrologická studie Ještědského hřbetu pro účely zajištění potřeb vody areálu na Ještědu.pdf Velikost: 27.88 MB
203 Výpůjčka nádob na separovaný odpad od společnosti EKO-KOM.pdf Velikost: 281.24 KB
204 Pilotní projekt na mobilní svoz velkých elektrospotřebičů.pdf Velikost: 282.34 KB
205 Přehled agendy stížností evidovaných kanceláří tajemníka v roce 2017.pdf Velikost: 626.69 KB