Zastupitelstvo: 2017 » 2017-09-21 ZM 8 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Majetkoprávní operace – prodej pozemků – Povodí Labe- státní podnik.pdf Velikost: 3.15 MB
004 Majetkoprávní operace - prodeje pozemků .pdf Velikost: 1.56 MB
005 Majetkoprávní operace – směna pozemků - Vesec u Liberce .pdf Velikost: 1.97 MB
006 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků - k. ú. Liberce .pdf Velikost: 809.26 KB
007 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 1011.98 KB
008 Majetkoprávní operace - záměr výkupu budovy Arbesova 751- Liberec 1.pdf Velikost: 4.16 MB
008-01 Delegace zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu spol. KNL- a. s..pdf Velikost: 2.06 MB
009 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou- a. s..pdf Velikost: 1 MB
010 Změny v personálním obsazení kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec.pdf Velikost: 232.63 KB
011 Změny v personálním obsazení ve výboru pro rozvoj a územní plánování .pdf Velikost: 716.58 KB
012 Dopis zaslaný e-mailem od pana Vojtěcha Milera Zastupitelstvu města Liberec ve věci bytové výstavby na Masarykově třídě.pdf Velikost: 1.68 MB
013 Návrh rozpočtového opatření č. 7B) změny SML na rok 2017 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 884 KB
014 Refinancování dlouhodobého dluhu SML v celkové výši 1 800 000 000 Kč prostřednictvím směnečného programu dle upravené nabídky ČS z 26. 7. 2017 na .pdf Velikost: 5.51 MB
015 Schválení dalšího postupu při ochraně a obnově lokality Liebiegovo městečko .pdf Velikost: 379.61 KB
016 Majetkoprávní operace odboru SR - výkup nemovitostí.pdf Velikost: 7.65 MB
016-01 Informace o postupu řešení problémů z Veřejného fóra 2016.pdf Velikost: 737.81 KB
016-02 Uzavření 1. etapy jednání s MVV a Teplárnou Liberec a.s. v oblasti další budoucnosti systému CZT ve městě.pdf Velikost: 1.73 MB
017 Bytová výstavba Zborovská ulice.pdf Velikost: 7.5 MB
018 Dodatek č. 38 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby.pdf Velikost: 792.26 KB
019 Návrh na úpravu pravidel pro poskytování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 953.81 KB
020 Vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na rok 2018.pdf Velikost: 2.28 MB
021 Návrh na úpravu pravidel pro poskytování dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 821.11 KB
022 Vyhlášení programů dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML na rok 2018.pdf Velikost: 2.06 MB
023 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2016.pdf Velikost: 630.43 KB
024 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2016.pdf Velikost: 521.38 KB
025 Žádost MIA FILM- s. r. o. - prominutí dluhu.pdf Velikost: 834.44 KB
025-01 Schválení záměru výkupu lesního pozemku v k. ú. Starý Harcov o rozloze 1-1 ha..pdf Velikost: 3.14 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 7A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2017 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci RM.pdf Velikost: 720.52 KB
202 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až srpen 2017.pdf Velikost: 304.56 KB
203 Informace o plnění IPRÚ.pdf Velikost: 826.69 KB
204 Informace pro ZM o podaných- připravovaných a administrovaných projektech odborem SR .pdf Velikost: 841.39 KB
205 Plnění usnesení rady města za měsíc srpen roku 2017.pdf Velikost: 670.03 KB